Tak działaliśmy na ostatnim w tym sezonie kursie wspinaczkowym. Pierwsza część w otoczeniu pięknych jesiennych widoków Jury – widoki robią wrażenie.

Chłopaki działają – najpierw Rzędki, później Podlesice. Nauka asekuracji idzie im świetnie. Wędka też już nie wystarcza i padają 3-ki i 4-ki.

Uczą się samodzielnych zjazdów, ale mamy fun 🙂

 

Dwa tygodnie później działamy na Stokówce. Warun tak samo dobry w skałach 🙂 Fajne słoneczko i cudne jesienne pejzaże. 

 

Oczywiście chłopaki skorzystali z tej szansy i pociągnęli kilka fajnych dróg. Najpierw kilka trójek, potem wymagająca IV. Na koniec dnia poprowadzili V, która do najłatwiejszych nie należy. To dla nich nie lada wyczyn, zważywszy na fakt, że byli w skałach tylko 2 weekendy. Kilka fotek z tego weekendu pełnego sukcesów.

Sezon kursowy uważamy za zamknięty w Polsce. Czekamy na Was w Hiszpanii – obozy wspinaczkowe ruszają już 5.12.2019 zapraszamy 🙂

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Zamknij

Polityka Prywatności zgodnie z "RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Twoich danych jest Centrum Aktywności A&K z siedzibą w Zawierciu, ul. Huldczyńskiego 22/54, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6572642659, REGON: 380534626. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [email protected]
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Centrum Aktywności A&K w ramach zawieranych z Tobą umów.