Przebywamy w okolicznych skałach na tyle długo, że poznaliśmy tutejsze wspinanie z różnych perspektyw. Pytania jakie często słyszymy od przyjezdnych to:

 Dlaczego Hiszpanie niechętnie dzielą się nowymi sektorami?
 Czy w okolicy jest wiele sekretspotów?

Rozpatrując te pytania należy wziąć pod uwagę dwa czynniki:

1️⃣ Czynnik ludzki – osoby przyjeżdżające na krótki wyjazd często zapominają jak się zachować, traktują rejon jako kolejny odwiedzony i zapominają, że swoim beztroskim zachowaniem mogą narobić problemów osobom, które tu mieszkają i wspinają się od lat – czyli tzw. lokalsom.
Podam kilka przykładów z okolicy:
🅰️parking pod Bovedonem – kiedyś można było parkować nieco wyżej na drodze dojściowej do tej miejscówki. Niestety ciągłe zastawianie bram wjazdowych do prywatnych posesji spowodowało zakazem wjazdu.
🅱️parking pod Bovedosem – na dole była spora zatoczka, w ostatnich 2 latach stała się bardzo popularna, zaczęły przyjeżdżać campery. Ludzie zaczęli nocować w tym miejscu (mimo iż 10 km stąd jest fajny darmowy parking dla camperów z łazienką). Nie było by w tym nic złego, gdyby nie fakt, iż zostawiali po sobie – ujmując to delikatnie – syf. Właściciel tego parkingu zdenerwował się i zamknął zatoczkę.
Takich przykładów niestety jest więcej. Przyjeżdżając do kolejnego rejonu

‼️ PAMIĘTAJ, ABYŚ SZANOWAŁ USTALONE ZASADY W DANYM SEKTORZE ‼️

Pamiętaj o tych prostych zasadach:

📌 śmieci zabieraj ze sobą,
📌 nie hałasuj,
📌 respektuj zasady panujące w danym rejonie wspinaczkowym, doczytaj czy jest na terenie prywatnym i zachowuj się odpowiednio (pamiętaj nie zrywaj owoców/ roślin na posesji),
📌 parkuj tylko w wyznaczonych miejscach – nie powodując problemu z przejazdem i wjazdem do posesji,
📌 śpij w miejscach, w których jest to dozwolone, ale nigdy na terenie PRYWATNYM!
📌 edukuj swoich znajomych w tej kwestii.

2️⃣ Drugi czynnik to problem z dostępem do rejonów – mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale w okolicy jest bardzo duży problem z dojściem w skały, tzn. aby tam dotrzeć bardzo często musimy przejść przez teren prywatny. Takie zachowania, jakie opisaliśmy wcześniej mogą zniechęcić sadowników do wspinaczy, co poskutkuje odcięciem dróg dojściowych w skały.
Aby odpowiedzieć sobie na zadane pytania trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia lokalnego ekipera/ wspinacza:
– narobiłem się podczas obijania skały, wydałem dużo swojej kasy na obicie, wynegocjowałem dojście w skały z właścicielem posesji, do tego zanim przygotowałem swój przewodnik rejon pojawił się już w nowym przewodniku z jakiegoś korporacyjnego molocha np. rockfax, więc zaraz zwali się tu pół Europy, po czym…….. narobią wiochy  właściciel się wkurzy i zakaże także mnie tam przychodzić.

 Co jako przyjezdni możemy zrobić? – trzeba się zachowywać, respektować ustalone zasady i pomagać.

My wspieramy lokalne środowisko poprzez przeznaczenie części dochodów z obozów na doposażenie rejonów w ekspresy, karabinki, plakietki itp. Oczywiście zachęcamy każdego przyjezdnego do pomocy, np. poprzez przywiezienie karabinka stalowego, ekspresa, maillona itp. Dzięki temu rejony na pewno zostaną „odświeżone”, i być może Hiszpanie chętniej będą dzielić się swoimi mniej dostępnymi sektorami 

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Zamknij

Polityka Prywatności zgodnie z "RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Twoich danych jest Centrum Aktywności A&K z siedzibą w Zawierciu, ul. Huldczyńskiego 22/54, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6572642659, REGON: 380534626. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [email protected]
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Centrum Aktywności A&K w ramach zawieranych z Tobą umów.