Blog

Kursy

edycja druga czerwcowego kurs wspinaczkowego

Mamy pełny skład – czyli im więcej tym weselej. A im więcej dni ze sobą przebywamy tym zabawniejsze rozmowy prowadzimy. Tak wygląda kolejne szkolenie w …

Czytaj dalej →
Warsztaty wspinaczkowe

Relacja z warsztatów „Kobieta na ścianie”

Warsztaty wspinaczkowe tylko dla kobiet. Zajęcia miały miejsce na skałach, na Stokówce pod Kielcami. Poprowadziła je nasza instruktorka Aneta wraz z pomocą naszej koleżanki Kingi  …

Czytaj dalej →
Uncategorized

edycja pierwsza czerwcowego kursu w skałach

Tym razem na szkoleniu mamy same dziewczyny, którym wspinanie od razu przypada do gustu. Działamy najpierw na Stokówce, uczymy się od postaw jak asekurować, przewiązywać …

Czytaj dalej →
Wyjazdy w skały

nocne wspinanie

Wraz z SZDH Jodła Skarżysko zorganizowaliśmy nocne wspinanie dla grupy harcerzy, którzy przybyli do Kielc w ramach Zlotu Bratnich Drużyn 2018.   Oprócz zdobycia ściany …

Czytaj dalej →
Zamknij

Polityka Prywatności zgodnie z "RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Twoich danych jest Centrum Aktywności A&K z siedzibą w Zawierciu, ul. Huldczyńskiego 22/54, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6572642659, REGON: 380534626. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [email protected]
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Centrum Aktywności A&K w ramach zawieranych z Tobą umów.