Od piątku do niedzieli działaliśmy z czwórką chłopców w skałach. Była ich to pierwsza przygoda wspinaczkowa w prawdziwych skałach. Do tej pory wspinali się kilka razy na sztucznej ściance. Skały zrobiły na nich niesamowite wrażenia. Pierwszy dzień działaliśmy w Rzędkach, najpierw zrobiliśmy rekonesans – spacer i opowieści o skałach przypadły im do gustu. Następnie w pięknym słońcu nauczaliśmy młodych adeptów jak się wspinać w skałach. Zapoznaliśmy się też z nową jaszczurkową koleżanką 🙂

W drugi dzień odwiedzamy Podzamcze – zwiedzamy zamek i podziwiamy panoramę otaczającą miejscowość. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspinania. Działamy cały dzień, juniorzy dają radę 🙂 Podsumowując wspinanie + piękne widoki i zwiedzanie zamku = niezapomniane wspomnienia 🙂

Niedziela to kolejna dawka pozytywnych emocji 🙂 wracamy do Rzędkowic razem z chłopcami – dzień typowo wspinaczkowy – działamy na maksa. Zmęczeni, ale uśmiechnięci wracamy do bazy. Ale już za tydzień
widzimy się z powrotem 👋


#szkoławspinaniaA&K #Rzędkowice #wspinanie #wspinanieJura
#wspinanie#wspinanieJura#Podzamcze#zamekOgrodzieniec

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Zamknij

Polityka Prywatności zgodnie z "RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Twoich danych jest Centrum Aktywności A&K z siedzibą w Zawierciu, ul. Huldczyńskiego 22/54, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6572642659, REGON: 380534626. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [email protected]
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Centrum Aktywności A&K w ramach zawieranych z Tobą umów.