Bovedin - lewa część. Od tego zaczęło się obijanie dróg w tym sektorze

Rejony wspinaczkowe Gandia cz.3 – Bovedin

Dojazd / parking / dojście :

Jest to ten jak w przypadku Bovedonu. Z parkingu widać skały. Następnie czeka nas spacer około 30 minutowy. Najpierw kawałek asfaltowej drogi, potem ewidentną ścieżką wśród krzaków rozmarynu 🙂 W pierwszej kolejności dotrzemy do Bovedonu, mijamy grotę z prawej strony. Jeszcze kilka minut i jesteśmy na miejscu 🙂

Ilość dróg / zakres trudności :

Na tym murze skalnym, zlokalizowane jest ponad 50 dróg i wciąż dobijane są nowe.  Wspinanie dość łatwe  od 4-ek do 7b+. Idealne dla osób, które zaczynają wspinanie.

Charakter wspinania :

Mamy tu lekkie przewieszenia, szare piony i połogi. Drogi mogą mieć do 35m długości. Niestety część z nich jest bardzo krucha.

Wystawa ścian :

Wystawa południowo – zachodnia. Nawet w sezonie zimowym w słońcu wspinanie może być męczące. Najlepiej przyjechać tutaj kiedy jest pochmurnie.

Często jest tu ciepło 🙂 A drogi taaaaakie długie

Praktyczne informacje :

Niestety nie ma możliwości wspinania w przypadku deszczowej aury. Ze względu na długie drogi dłuższa lina, ok. 70m jest wskazana.

wspinanko na lewej części

Ciekawostki :

Topo (za dużo powiedziane, raczej duże wydrukowane zdjęcie z podpisanymi drogami) dostępne jest w barze Carril w Ermita kilka kilometrów od skał. Tam właśnie lokalsi aktualizują nowo obite linie wspinaczkowe. Można podpytać barmana o możliwość zrobienia sobie zdjęcia owego topo, a przy okazji napić się pysznej kawy.

Udostępnij ten post

Zamknij

Polityka Prywatności zgodnie z "RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Twoich danych jest Centrum Aktywności A&K z siedzibą w Zawierciu, ul. Huldczyńskiego 22/54, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6572642659, REGON: 380534626. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: anetapiskulak@gmail.com
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: anetapiskulak@gmail.com
 Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Centrum Aktywności A&K w ramach zawieranych z Tobą umów.