8

Wspinanie z młodzieżą

W ostatnim czasie mieliśmy okazję powspinać się z grupą młodzieży z Bytomia .

W ciągu dwóch dni wspinaczkowych działaliśmy na Turni Motocyklistów nieopodal Biblioteki w Podlesicach oraz w Rzędkowicach.

Pierwszego dnia 17 osobowa grupa próbowała swych sił na drogach czwórkowo- piątkowych.

Turnia Motocyklistów mimo niezbyt dużej ilości dróg daje możliwość powspinania się w urozmaiconej rzeźbie. Są tu płyty, rysy, jurajskie brzuszki. Każdy znalazł swoją ulubioną formację.

Zajęcia skończyły się godzinę przed czasem, gdyż zaczęło padać.  Mimo tego, że wszyscy czuli się już zmęczeni, jednak wracali z uśmiechem na twarzy.

 

 

Drugiego dnia przenieśliśmy się do Rzędkowic. Początkowe słońce wygoniło nas na Leśną Turnię, gdzie działaliśmy na dwóch drogach czwórkowych. Młodzież była zachwycona urokami skały i pięknymi widokami, które otrzymali w nagrodę za wspięcie się na górę.

Później przenieśliśmy się na Turnię Kursantów, gdzie próbowali jeszcze jedną drogę czwórkową. Okazało się to dla niech łatwizną. Postanowiliśmy dać im nową próbę swoich sił.

Poprzednie drogi stanowiły dobry wstęp do prób na kominie Lechfora, cenionym na VI. Wygląda on niesamowicie z dołu, robi wrażenie również z góry.

Komin stanowił nie lada wyzwanie,  udało się go pokonać tylko 4 uczestnikom, z czego ostatnie przejście miało miejsce pod sam koniec dnia wspinaczkowego. Można powiedzieć że padł w ostatniej próbie dnia, graty za walkę!!!!

Dzięki za wspólny wspin i mamy nadzieje że zaraziliśmy Was pasją do wspinaczki. Mamy nadzieję, że będziemy widywać Was często w skałkach.

Udostępnij ten post

Zamknij

Polityka Prywatności zgodnie z "RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Twoich danych jest Centrum Aktywności A&K z siedzibą w Zawierciu, ul. Huldczyńskiego 22/54, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6572642659, REGON: 380534626. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [email protected]
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Centrum Aktywności A&K w ramach zawieranych z Tobą umów.