Szkoła wspinania
9a

Zapraszamy na kursy skałkowe, na których przekazujemy niezbędną wiedzę z zasad bezpieczeństwa, obsługi sprzętu oraz nauczamy technik poruszania się w skale. Cechuje nas profesjonalizm, elastyczność pod względem terminów oraz indywidualne podejście. Tereny naszej działalności to skałki w okolicach Kielc oraz Jura Krakowsko – Częstochowska: Rzędkowice, Podlesice, Mirów, Podzamcze.  Więcej info tutaj.

Zapraszamy!!!

Team

20170804_165801

Aneta Piskulak-Lakwa

Instruktor

Jestem instruktorką wspinaczki sportowej, a przede wszystkim pasjonatką tego pięknego sportu. Moja przygoda ze wspinaczką zaczęła się ponad 12 lat temu. Już wtedy wiedziałam, że zmieni moje życie. Obecnie prowadzę sekcję i warsztaty dla Kobiet, oraz kursy wspinaczkowe po drogach ubezpieczonych. Swoją wiedzę i doświadczenie chcę przekazać Tobie. Chciałabym zarazić Cię tym niesamowitym sportem, aby sprawiał wiele radości i dawał mnóstwo satysfakcji z przełamywania barier.

Najważniejsze przejścia:
7c+ (2019) Viva ansia/ Bovedos/ Hiszpania
7c (2020)Perpetum mobile / Bovedon / Hiszpania
7c  (2019) Silvisiter/ El Sektoret/ Hiszpania
7c (2017) Ansia viva/ Bovedos / Hiszpania
6.4+/5 (2015) Czwarty oddech kaczuchy/ Zelejowa/ Polska
7b+ (2019) Larga dura y caliente/ Bovedon/ Hiszpania
7b+ (2019) El puto gabacho de los cojones/ Bovedon/ Hiszpania
7b+ (2015) Pocos Mocos/ Bellus/ Hiszpania
6.4 (2014) Credo/ Zelejowa/ Polska
6.4 (2012) Prohibicja/ Stokówka/ Polska

Odwiedziliśmy wiele rejonów wspinaczkowych w Polsce, Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Niemczech, we Włoszech czy w Tajlandii.

Jakub-Lakwa

Jakub Lakwa

Instruktor

Jestem instruktorem oraz trenerem II klasy we wspinaczce sportowej. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń wspinaczkowych oraz kursami do prac wysokościowych. Wspinam się i nieustannie trenuje od 15 lat, dzięki czemu udało mi się pokonać drogi o trudnościach 6.6 w Polsce oraz 8b za granicą.

Praca szkoleniowa daje mi wiele satysfakcji, zależy mi aby przekazać niezbędne informacje z zakresu obsługi sprzętu wspinaczkowego oraz technicznych zagadnień poruszania się w skale.

Najważniejsze przejścia:
6.6 (2019) Do przerwy 0-1 / Rzędkowice/ Polska
8b (2019) Panza-Rompebragas/ Bovedos/ Hiszpania
6.6 (2015) Perfekcyjna niedoskonałość/ Morsko/ Polska
6.6 (2011) Droga miedzy dziupelkami/ Podzamcze/ Polska
8a+ (2019) Panza Arriba/ Bovedos/ Hiszpania
8a+ (2017) Felicidad/ Bovedon/ Hiszpania
6.5+/6 (2014) Gloria Victis/ Okiennk Wielki/ Polska
6.5+/6 (2014) Aleja zasłużonych/ Jastrzębnik/Polsk
6.5+/6 (2011) Skrzydełko/ Popielarka / Polska
6.5+/6 (2010) Powitanie wiosny/ Okiennk Wielki/ Polska
6.5+/6 (2010) Śnieżna impreza/ Okiennk Wielki/ Polska

Blog

Kontakt

Zamknij

Polityka Prywatności zgodnie z "RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Twoich danych jest Centrum Aktywności A&K z siedzibą w Zawierciu, ul. Huldczyńskiego 22/54, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6572642659, REGON: 380534626. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [email protected]
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Centrum Aktywności A&K w ramach zawieranych z Tobą umów.